سینی ها

 • Bagasse Food Tray&lids

  سینی و درپوش غذا باگاس

  ● ساخته شده از نیشکر، 100% منابع تجدیدپذیر و بازیافتی
  ● به طور کامل در خاک معمولی در عرض 180 روز تخریب می شود
  ● مقاوم در برابر گریس و برش
  ● 100% کمپوست پذیر
  ● 100% درخت رایگان
  ● مواد با کیفیت بالا و سازگار با محیط زیست
  ● مایکروویو

 • Bagasse Pla Laminated Food Tray&lids

  سینی و درپوش غذای لمینت شده باگاس Pla

  ● ساخته شده از نیشکر، 100% منابع تجدیدپذیر و بازیافتی
  ● به طور کامل در خاک معمولی در عرض 180 روز تخریب می شود
  ● مقاوم در برابر گریس و برش
  ● 100% کمپوست پذیر
  ● 100% درخت رایگان
  ● مواد با کیفیت بالا و سازگار با محیط زیست
  ● مایکروویو