تور کارخانه

پس از سالها آزمایش عملی، نوآوری مزیت ماست.جدیدترین محصولات بسته بندی بدون FPAS ما را می توان برای غذای داغ درست مانند محصولات پلاستیکی استفاده کرد، در حالی که سایر راه حل های موجود در حال حاضر فقط می توانند برای مواد غذایی با دمای اتاق استفاده شوند. ما تنها شرکتی در صنعت الیاف قالبی هستیم که می توانیم به طور موثر پانل های لبه چاپی را با استفاده از آنها تولید کنیم. رنگ های دقیق و الگوهای عالیما هستیم که ماشین های سفارشی را از ایالات متحده وارد می کنیم تا این امکان را به فعلیت برسانیم.